top of page

Eurytmia ja tietoisuustaidot

Täydennän joillakin ajatuksilla ansiokkaita Anja Riskan ja Mikko Jairin blogeja. Koska eurytmia on liikuntataide, se sekä vaatii että kehittää tietoisuustaitoja. Se poikkeaa Mindfulnessista nimenomaan siksi, että se on luovaa, liikkuvaa ja prosessuaalista taidetta, vaikka se myös edellyttää keskittyvää läsnäoloa kehossa ja aistein välittyvässä todellisuudessa.


Minusta eurytmia kehittää kykyä kokea herkästi erilaisia laatuja erityisesti puheessa ja musiikissa, mutta se opastaa meitä myös seuraamaan kehitysprosesseja, jännitteitä ja dynamiikkaa. Todellisuus ei ole vähimmässäkään määrin staattinen! Elävä ajattelu on myös orgaaninen prosessi, joka yhdistää erilaisia elementtejä ja luo kokonaisuuksia. Eurytmiassahan ei pelkästään koeta, mutta myös ilmaistaan koettu liikkeenä. Se vaatii monitasoista läsnäoloa kehossa ja aistimuksissa.


Oslo vuono lokakuussa 2021


Eurytmia voi myös herkistää kokemaan luontoa ja luonnontapahtumia. Eurytmian avautumis- ja sulkeutumisliikkeet löytyvät myös luonnosta. Tuuli, vesi, kaikki kasvu, lakastuminen ja kuihtuminen ovat liikettä. Luonnon hyvinvointi, sen monimuotoisuus, tasapainoisten vuorovaikutussuhteiden ja elämänprosessien jatkuva liike tai häiriintyminen ovat paljolti riippuvaisia ihmisten tietoisuudesta. Koska olemme kehomme kautta yhteydessä luontoon, koemme ja opimme siitä kehollisesti.

Eurytmiassa pysähtynyt tilatietoisuus saatetaan liikkeeseen. Musiikin ja puheen elementtien muuntuminen ja kokonaisuuden dynamiikka saa ilmaisunsa eurytmiataiteessa ja sen takia eurytmia on harjoittelua yleisemminkin kokonaisvaltaisen ja elävän tietoisuuden kehittämisessä.


Kestävän koulutuksen konferensissa Oslossa 21.-22.10.2021 korostettiin empatian ja eläytymistaitojen merkitystä tulevaisuuden kasvatustehtävässä. Professori Inga Bostad Oslon yliopistosta peräänkuulutti vastuuntuntoa, kykyä samaistumiseen, mielikuvitukseen ja kiitollisuuteen. Taide ja mielikuvitus ovat avoimia tiedon lähteitä ja mahdollisuuksia kehittää uusia elämänarvoja!Blogin kirjoittajana toimi Kirsi Aarbakke; eurytmisti ja kuvataideopettaja.


Kirsi Aarbakke


The 2021 year's blogs will all carry a theme: "Eurythmy & Mindfulness". Eurythmy Channel Helsinki has asked 12 different eurythmists to reflect on the topic from their own experience. Blogs allow us to gain an understanding of how eurythmy develops awareness skills and what eurythmy and mindfulness have in common.


Vuoden 2021 Blogit käsittelevät teemaa: "Eurytmia & Tietoisuustaidot". Eurythmy Channel Helsinki on pyytänyt 12:sta eri eurytmistia pohtimaan aihetta omasta kokemuksestaan käsin. Blogien avulla voimme saada ymmärrystä siitä, miten eurytmia kehittää tietoisuustaitoja ja siitä, mikä eurytmiassa ja mindfulnessissa on yhteistä.

Comments


bottom of page